Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Les resolucions o decrets d’alcaldia són actes administratius unilaterals que adopta la figura de l’alcalde en l’exercici de les seves funcions. Les matèries sobre les quals pot prendre aquestes resolucions es troben especificades en aquest apartat

Així doncs, en aquest espai es publica el llistat actualitzat de resolucions i decrets realitzats per l’alcaldessa de Teià:

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat