Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Cartipàs Municipal

Buscar:
Grup consistorial
Càrrec
Regidor.
Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya
Junts per Teià
Regidor. Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit dels Socialistes de Catalunya
Regidor. Portaveu del grup municipal Partit Popular
Partit Popular

Ajuntamentdeteia