Llistat de queixes i suggerimens any 2023

L’Ajuntament ha rebut un total de 21 queixes i suggeriments durant el 2023 mitjançant l'apartat de queixes i suggeriments i les instàncies genèriques que heu presentat i que han obtingut el corresponent registre d’entrada.

Trobareu a continuació un gràfic que recull les queixes més habituals agrupades per àmbits temàtics, així com una visualització de l’ús dels canals d’entrada que s’han utilitzat per obtenir aquesta informació.

A continuació, hi ha una taula amb informació detallada de totes les queixes rebudes i de les accions que ha fet l’Ajuntament a partir de les mateixes.

 

Ajuntamentdeteia