Govern Obert

Atenció a la ciutadania

Catàleg de tràmits

Buscar:
Nom del tràmit

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat
no

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

 • Presencial
 • Telemàtic
si
Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
 • Presencial
 • Telemàtic
si
La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.
 • Presencial
 • Telemàtic
si
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.
 • Presencial
 • Telemàtic
si
Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.
 • Presencial
 • Telemàtic
La ciutadania pot fer arribar directament a l'Alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc. perquè l'Alcaldia ho pugui tenir en compte i se li respongui si així ho ha sol·licitat.
 • Presencial
 • Telemàtic
no

Ajuntamentdeteia