Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Comissions informatives

 Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.

Quan es celebren?

Comissió Informativa: Àrea 1.- - Gestió Econòmica: Hisenda, Governació, Promoció Econòmica.

President

 

Comissió Informativa: Àrea 2.- Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura, Joventut i Esports.

Presidenta

 

Comissió Informativa: Àrea 3.- Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, urbanisme, Patrimoni Històric, Mobilitat i Serveis Municipals.

Presidenta

 

Comissió Informativa: Àrea 4.- Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Cooperació.

Presidenta


Ajuntamentdeteia