Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Sol·licitud de fraccionament

Qui ho pot demanar?

El titular del deute a fraccionar.

Com es pot iniciar?

Presentant instància de sol·licitud al Registre Municipal, aportant el núm. de compte on domiciliar els fraccionaments.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia