Telèfons de contacte
id
63
Agrupament Escolta Mintaka
Torrent Doctor Barrera, 28
Teià
El dia 1 de febrer de 1969 es va inaugurar el Centre Excursionista Pompeu Fabra, més endavant es va adherir a Escoltes Catalans i el seu nom va passar a ser Agrupament Escolta Mintaka, format per una colla de joves que estimaven la natura, els agrada

Ajuntamentdeteia