Telèfons de contacte
id
20
Agrupació Municipal PSC - Teià
http://teia.socialistes.cat - Instagram: @psc_teià - Facebook: PSC Teià
Teià

Agrupació de caire polític amb objectius de participació i govern de la vida municipal de Teià.
Inici d'activitat a Teià: 1990
Militants i simpatitzants: > 60

Ajuntamentdeteia