Apreta intro per cercar
93 555 12 34

NOU POUM 2024

Enquesta

Conèixer la vostra opinió és clau per enriquir el procés participatiu

Documentació

Consulta aqui els documents del POUM

Calendari

Convocatòries i dates previstes al Programa de Participació Ciutadana

Trobades

Sessions obertes per recollir propostes vinculades al POUM

Oficina del POUM

Adreça elecrònica: poum@teia.cat
Telèfon de contacte: 93 540 93 51
Horaris de contacte: Dijous de 16 a 19h
Cita prèvia: https://reserves.teia.cat

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Teià, incloent tant el sòl urbà que es troba construït, com tot aquell sòl no urbanitzable o les possibles zones de creixement, si és que s’estima necessari.

El POUM ha de vetllar per l’equilibri i la qualitat dels serveis i els equipaments, de l’espai públic, de l’habitatge, de les xarxes de transport i comunicacions o de l’activitat econòmica del municipi, entre d’altres coses. A més, cal definir un model que garanteixi l’equilibri entre les necessitats de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals del municipi.

Al POUM, en definitiva, li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

Perquè cal participar del POUM?

La redacció d’un POUM és llarga i complexa, i passa per nombroses fases de treball que succeeixen progressivament. Durant l’Avanç del POUM, que s’ha iniciat recentment, s’està desenvolupant un procés participatiu obert a la ciutadania amb l’objectiu que les persones que ho vulguin s’hi puguin implicar i fer-hi les seves aportacions.

És just en aquestes primeres etapes on esdevé rellevant obrir la mirada i incloure la percepció de les persones que viuen al municipi i que el coneixen de primera mà. Cal posar el focus en les seves vivències i les seves necessitats per tal de completar el treball tècnic que s’està fent i aconseguir que el document resultant sigui el més acurat possible.

Qui pot participar-hi?

Totes les persones i/o entitats interessades a definir els criteris del nou model territorial de Teià. En aquest espai web podeu consultar les dates i ubicacions de totes les sessions que es faran.

Com podem participar-hi?

El procés participatiu obert s'inicia el febrer de 2024 i es preveu que s’allargui fins l’abril. Existeixen dues vies per participar en el procés.

 • Presencialment, assistint a alguna de les trobades que es celebraran. En aquest espai web podeu consultar les dates i ubicacions de totes les sessions que es faran.
 • Virtualment, a través d’aquesta plataforma i responent a l’enquesta d’opinió que podeu trobar aquí 

Fases del procés

 • Sessió Informativa

  27 de febrer

  És la sessió que marca l’inici del procés participatiu obert vinculat a la redacció del POUM de Teià. Comptarà amb la presència de l’equip redactor i servirà per explicar els principals objectius i reptes d’aquest document urbanístic i del procés participatiu que l’acompanya. A més, es resoldran els dubtes que puguin sorgir per part de les persones assistents.

 • Enquesta d'opinió en línia

  27 de febrer al 30 de març

  Enquesta d’opinió sobre els temes que es tracten en el POUM, tals com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni.

  Podeu respondre-la clicant a aquest enllaç

 • Taller de debat obert sobre el POUM

  3 d'abril

  Es tracta d’una sessió oberta a tothom amb l’objectiu de recollir propostes vinculades al POUM per enriquir el contingut del document urbanístic. L’activitat es desenvoluparà per taules rotatòries per tal que tothom tingui un espai on fer les seves aportacions. S'hi tractaran els principals eixos de treball que són: espais lliures i equipaments, habitatge, territori i sostenibilitat ambiental, patrimoni, mobilitat i activitat econòmica. Durant el taller l’equip dinamitzador anirà guiant el debat i vetllant per el correcte desenvolupament del mateix. Lloc: LA UNIÓ

 • Passejada participativa

  13 d'abril

  Es tracta d’una sessió oberta que es realitza sobre el terreny amb l’objectiu de recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que l’estructuren.

  Es farà una primera part explicativa on es contextualitzarà l’acció. Tot seguit s'iniciarà la passejada, on l’equip dinamitzador anirà guiant el debat, recollint les aportacions de les persones assistents i vetllant pel correcte desenvolupament del mateix.

  El recorregut contemplarà els espais més representatius segons les temàtiques pròpies del POUM (habitatge, equipaments, zones verdes, activitat econòmica, patrimoni, connectivitat…) posant èmfasi en aquells aspectes que es poden observar sobre el terreny.

 • Presentació de l'Avanç

  Durant la fase d’exposició al públic del document de l’Avanç del POUM de Teià, es farà aquesta sessió de presentació per explicar-ne els contingut i fer el retorn de les accions participatives prèvies. Durant aquesta fase, a més, les persones que ho vulguin podran fer suggeriments al document urbanístic de manera individualitzada i seguint els canals habilitats per l’Ajuntament.

Trobades

Taller de debat obert sobre el POUM

3 d'abril a les 19h
Casa Munipal de Cultura La Unió Passeig de la Riera, 116

Es tracta d’una sessió oberta amb l’objectiu de recollir propostes vinculades al POUM per tal d’enriquir el contingut del document urbanístic.

L’activitat es desenvoluparà per taules rotatòries, per tal que tothom tingui un espai on fer les seves aportacions, i on es tractaran els principals eixos de treball que són: espais lliures i equipaments, habitatge, territori i sostenibilitat ambiental, patrimoni, mobilitat i activitat econòmica.

Durant el taller l’equip dinamitzador anirà guiant el debat i vetllant per el correcte desenvolupament del mateix.

 

Realitzar inscripció

Passejada participativa

13 d'abril a les 12h
Casa Munipal de Cultura La Unió Passeig de la Riera, 116

Es tracta d’una sessió oberta que es realitza sobre el terreny amb l’objectiu de recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que l’estructuren.

Es farà una primera part explicativa on es contextualitzarà l’acció. Tot seguit s'iniciarà la passejada, on l’equip dinamitzador anirà guiant el debat, recollint les aportacions de les persones assistents i vetllant pel correcte desenvolupament del mateix.

El recorregut contemplarà els espais més representatius segons les temàtiques pròpies del POUM (habitatge, equipaments, zones verdes, activitat econòmica, patrimoni, connectivitat…) posant èmfasi en aquells aspectes que es poden observar sobre el terreny.

 

Realitzar inscripció

Notícies del POUM

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat