Procés d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer per a joves

Aprovació llista definitiva d’admesos del procés d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer per a joves, promoguts per l’ajuntament de Teià al carrer Puigoriol 86-98 (08329 Teià) “Pisos de Mestres” de Teià i fixació de la data i hora del sorteig. Exp. 2023/179

pdf Llista d'admesos i exclosos provisional 192Kb Downloads: 66
pdf Aprovació llista definitiva d’admesos 127Kb Downloads: 139

Aprovació llista definitiva d’admesos del procés d’adjudicació d’habitatges en règim de lloguer per a joves, promoguts per l’ajuntament de Teià al carrer Puigoriol 86-98 (08329 Teià) “Pisos de Mestres” de Teià i fixació de la data i hora del sorteig. Exp. 2023/179


Ajuntamentdeteia