SERVEIS

Servei d'atenció a domicili

El Servei d'Atenció a Domicili  és una prestació garantida, competència de les administracions locals, que es presta a traves dels Serveis Socials Bàsics.

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen al domicili de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals i d’ajuda a la llar.

El servei inclou, de forma conjunta o separada, segons les necessitats dels usuaris, les prestacions següents:

  • Servei d’atenció personal
  • Servei de neteja de la llar

Ajuntamentdeteia