L'Ajuntament recollirà totes les fraccions de la brossa

Contenidors selectiva006La recollida de residus domiciliaris és responsabilitat municipal, però històricament la gestió de les fraccions selectives de vidre, paper i envasos havia estat delegada en el Consell Comarcal del Maresme. A partir de l'1 de maig, l'Ajuntament de Teià en recuperarà la competència i se'n farà càrrec a través de la UTE formada per Urbaser i l'Arca del Maresme, que és l'empresa adjudicatària del servei de recollida de la brossa a Teià.

La interposició de fins a tres recursos contra aquella adjudicació per part d'altres empreses concursants ha demorat l'entrada en funcionament del nou servei, així com el desplegament de les millores previstes. Per aquesta raó el regidor de Serveis Municipals, Jordi Casanovas, parla d'una "implantació progressiva". L'1 d'abril l'empresa concessionària va començar a recollir les fraccions d'orgànica i resta, i a partir de l'1 de maig començarà amb les selectives.

Més freqüència i més àrees de selectiva
Aquest canvi comportarà un augment immediat de les freqüències: els contenidors es buidaran més sovint i això contribuirà a millorar la neteja de l'entorn. A partir d'ara, els envasos i el paper es recolliran dos cops per setmana i el vidre, un.

Més endavant, els iglús i contenidors metàl·lics actuals seran reemplaçats per contenidors estàndards de 1.100 litres de capacitat, que s'afegiran a la majoria d'àrees preexistents. De 28 punts de recollida selectiva es passarà a 90. D'aquesta manera el 90% de les àrees d'aportació del municipi tindran almenys un contenidor de cada fracció. Això farà més fàcil el reciclatge a l'usuari i redundarà en un augment de l'índex de triatge, que en aquests moments se situa per sota de la mitjana comarcal.


Ajuntamentdeteia