Escola Bressol Municipal Els Galamons

Escola Bressol Municipal Els Galamons

Jornada de portes obertes 2024

Dossier de portes obertes

 

logoGalamons G1ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS GALAMONS

Primer cicle d’educació infantil.

 

 

L'INFANT NO JUGA PER APRENDRE, PERÒ APREN PERQUÈ JUGA.

Jean Piaget

L’EBM Els Galamons és un centre d’educació infantil de titularitat municipal i gestionada a través de licitació, per Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. Està adreçat a infants entre els 4 mesos i els 3 anys i a les seves famílies

El nostre objectiu com escola és acompanyar i guiar tant a les famílies com als infants en aquest primers mesos de vida. Sempre respectant el seu ritme de creixement, interessos i  la seva personalitat, oferint  un ambient motivador, de llibertat i autonomia.

L’escola ha de ser un espai de desenvolupament i per això ens adequarem al màxim a les necessitats dels infants i les seves famílies.

Trets d´identitat

Entenem l'escola bressol municipal els  Galamons com a  un centre de vida i aprenentatge format pels nens i les nenes, les seves famílies i l'equip educatiu.

Donem espai i temps per a que l'infant desenvolupi totes les seves capacitats cognitives, afectives, de relació amb els altres infants, d' adquisició d'autonomia i de creixement com a persona. Sempre acompanyats de les famílies i establint bones vies  de comunicació per poder acompanyar en el creixement de l'infant.

Per molts infants, l’escola, és el primer context socialitzador fora de la família i per això donem molta importància a la creació dels nous vincles afectius que donaran la  seguretat  a l'infant per moure's lliurement en els espais pensats i creats per ells. Així, gaudir d'un joc respectuós, enriquidor i potenciador del moviment lliure.

L´equip educatiu entenem a l’infant com un ésser únic i individual, responsable de les seves descobertes i els seus aprenentatges. Respectem les seves necessitats i els seus sentiments, així acompanyant-los en les seves emocions i potenciant  la comunicació.

Vida quotidiana a l´escola bressol

Per nosaltres és molt important el treball de la vida quotidiana i el moments de cura  en el nostre dia a dia. És el motor de la nostra educació.  Treballem per tenir cura dels infants, de les famílies , del lliure moviment, de les relacions, les emocions, dels espais, de l´alimentació, hàbits d'higiene… Moltes vegades aquestes accions ja són iniciades a casa i nosaltres vetllem per continuar-les o la inversa, per això és molt important establir bones relacions i vies de comunicació amb els familiars. Totes aquestes accions són  essencials per arribar a l'autonomia de l'infant i al correcte desenvolupament.

En el nostre  dia a dia aquestes accions estan incorporades com a rutines i hàbits  que  donen seguretat a l'infant per ser lliure en realitzar-les totes ajustant-se a les necessitats i al ritme de cadascú.

Entenem que totes les activitats i moments del dia sempre tenen una intencionalitat educativa.

Activitats complementàries

Integrem en el nostre dia a dia altres activitats com les celebracions de festes tradicionals, tallers i/o  sortides, sempre respectant l’interès de l’infant.

També s’ofereixen  espais de trobada i relació entre famílies i infants.

Cada dia de 17 a 18h, a excepció dels divendres s’ofereix el Jardi obert per a famílies tant de l’escola com de la població, per a infants de 0-6 anys, on els infants juntament amb les famílies poden gaudir de l’entorn de l’escola i dels materials que hi hagin sempre fent un bon ús i recollint al marxar.  Aquest espai no està dinamitzat, ni supervisat per l’equip educatiu.  No es podrà accedir a les intal.lacions de l’escola, ni als lavabos.

Oberta a les famílies

La relació amb les famílies ha de formar part de la quotidianitat del nostre centre, així compartint amb ells, els dubtes, les diferents opinions i experiències sobre els infants, basant-se en la confiança i el respecte.

L'escola vetlla per fer trobades amb les  famílies proposant unes reunions grupals  a l´inici de curs  (a nivell escolar i d´estança) i  tres reunions individuals al llarg del curs (amb les educadores referents per parlar amb la família de l´infant en concret ).

També demanem cooperació i participació en diferents propostes i tallers com: creació de materials per espais concrets, plantades de flors en el nostre jardí a la primavera, venir a contar contes a les estances, creació de comissions per realització de festes i sortides, la cura del nostre jardí/hort…

Vetllem per mostrar-nos una escola oberta on tothom tingui cabuda i trobi el seu lloc de pertinença.

Escola sostenible

L´escola forma part d'el projecte d'Escoles Verdes des de l´any 2020.  El Claustre està implicat amb les activitats d’educació ambiental proposades i compromeses en la millora ambiental del centre i de l’entorn immediat, així com vetllant per un consum responsable, la biodiversitat, l’eficiència energètica i el canvi climàtic.

El projecte i el seu seguiment es fa a través del Consell Escolar del centre.

Equip de professionals

L’equip  de  l’Escola  Bressol  Municipal  Els  Galamons  està format per:

 • 4 Educadores referents de les estances:  Són  les  educadores responsables  del  grup i  amb  qui  farà  el  seguiment de l’evolució dels infants.
 • 2 Educadores referents:  Són  les  educadores  que  actuen dins de les estances, i tenen altres tasques que no són d’atenció directe amb els infants. Cadascuna d´elles és referent i està compartida per  dues estances.  Treballen conjuntament amb les educadores referents d’estança reduint la ràtio fent desdoblament en alguns moments del dia.
 • Direcció: Qui s’encarrega   de   la   planificació, coordinació, gestió i administració de l’escola.
 • Neteja: És la  persona  que  s’encarrega  de  la  neteja de tots els espais de l’escola. 
 • Manteniment: Un equip subcontractat per l’empresa per controlar els manteniments preventiu i correctius.

A  més  a  l’EBM  Els Galamons  col·laborem  amb  altres professionals  i  equipaments

socioeducatius de  la  zona, com els professionals dels CAPs de la zona,  professionals del   CDIAP,   el   Centre   de   Recursos   Pedagògics   del Maresme  i  altres  centres  educatius  del  poble i de la comarca del Baix Maresme.

Capacitat

L’escola té una capacitat de 54 o 61 places, en funció si s’obren dues línees de 1-2 o de 2-3.  (els cursos que comencen en anys parells es doblen les estances de 2-3 i en els anys senars les estances de 1-2)

Espais

L'escola disposa de quatre estances de referència pels infants, una sala polivalent , actualment habilitada com a sala de psicomotricitat i dormitori, i un taller, habilitat actualment com a espai de llums.

 • Estança de nadons:

 infants d'entre 4 mesos i 12 mesos, amb una capacitat per a  8 infants.

 • Estança d´1-2:

acull infants de 12 mesos i 24 mesos, amb una capacitat per a 13 infants.

 • Estança de 1-2 o 2 -3:

acull infants d´entre 12 mesos i 24 mesos o bé d’entre 24 mesos a 36 mesos, amb una capacitat per 13 o  20 infants, com a màxim.

 • Estança de 2 -3:

acull infants d´entre 24 mesos a 36 mesos, amb una capacitat per a  20 infants.

Les quatre estances de referència disposen de lavabos i canviadors cadascuna d'elles.

També disposem ;

 • Cuina-office (servei de catering de proximitat).
 • Lavabo comú.
 • Sala pel material.
 • Despatx.
 • Sala de mestres.

Aparcament de cotxets a l´entrada

Per mantenir l'ordre i la correcta higiene a l'escola , tot infant que disposi de cotxet el podrà deixar a la banda dreta de l'entrada de l'escola, hi ha un porxo senyalat per aquests.

Si hi ha molta quantitat de cotxets  es prega que es deixin plegats i marcats pel nom de l´infant. No està permés l´entrada de cotxets a l´escola.

ORGANITZACIÓ

 

Horari

L´horari d´atenció als infants és de 8:00h a 18:00h.

L´horari d’escolarització és de les 8:45h a 12:00h i de les 15:00h a les 17:00h.

Servei d’acollida de matins:             de 8:00h a 8:45h

Servei de menjador:                          de 12 a 15h

Servei de permanència de tarda:     de 17:00  18:00h

*Actualment no és obert  ( és necessari un mínim de 3 infants apuntats de forma fixe)

Per tal de no afectar ni a l'hora del dinar dels infants que continuen a l'escola i tampoc l'hora del descans, es prega a les famílies que les sortides  al matí es realitzi a les 11:45 o a les 15:00.

Tant les entrades com les sortides al centre són bastant flexibles per mantenir una harmonia i bon clima a l´escola. Les famílies poden  entrar a l´escola fins les 9:30 i la sortida al llarg de la tarda, sempre d'acord amb la direcció del centre i les educadores.

Calendari

El curs s’inicia al mes de setembre i s’acaba a finals de juliol.

Els primers i darrers dies del curs són de treball intern per l’equip educatiu i no hi ha atenció directa cap als infants.

Dins del calendari escolar es contempla els dies necessaris per l'adaptació dels infants al centre.

Cada inici de curs s’informarà del calendari de l’any corresponent.

Per Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, l'escola romandrà tancada.

Orientacions sanitàries

Les malalties que es poden transmetre d’una persona a una altra són freqüents en infants que assisteixen a l’escola bressol. En els primers anys de vida, el sistema immunitari no està plenament desenvolupat. De manera general s’informa que l’infant no ha d’anar a l’escola quan tingui manifestació activa de malaltia infecciosa per garantir el seu benestar i evitar el risc de contagi amb les persones que comparteixen estança.

Preus públic i termini de pagament*

ESCOLA BRESSOL

8.45h a 12 h i 15h a 17h

Quota (11 quotes anuals)

189 €/ mes

SERVEI ACOLLIDA

MATÍ

8 a 8.45 del matí

Fix

25,50 €/mes

Esporàdic

2,75€/dia

MATÍ

8.30 a 8.45 del matí

Fix

12,75€/ mes

Esporàdic

2,75 €/ dia

TARDA

5 a 6 de la tarda

Fix

25,50 €/ mes

Esporàdic

2,75 €/ dia

SERVEI MENJADOR

Menjador, descans i berenar

De 12h a 15h

Fix (11 dies al mes mínim)

5,47 €/dia

Esporàdic

6,70 €/ dia

   ESPAI TROBADA

Espai Nadó

15€/trimerstral

Entre pares i mares

5€/sessió

*Dades Curs 2023-24

ESPAI FAMÍLIA  (AFA)

L’AFA de l’EBM els Galamons és una entitat sense afany de lucre i oberta a tothom, que agrupa els pares i les mares dels alumnes de l’Escola Bressol que voluntàriament ho desitgen.

Està creada per;

 • Oferir un ventall d’activitats pels infants i pels pares i mares de l’escola.
 • Transmetre propostes i suggeriments al centre.
 • Fomentar la relació entre els pares i mares dels alumnes.
 • Potenciar l’educació conjunta dels pares i els fills.

Algunes de les propostes que es porten a terme són: baixada de vehicles sense motor, la organització de la festa de Nadal, el carnestoltes, activitats per Sant Jordi, la festa final de curs, la contractació del transport per les excursions, la compra de material per l’escola i ajudar en els berenars per les festes.

Si vols contactar amb l’escola ho pots fer a través de...

Laura Lara

Directora de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons

Carrer d’Eric R. Svensson, 14-28 , 08329 Teià.

Telèfon: 935558632.

Correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaç a la pàgina de Cavall de Cartró: https://www.cavallcartro.cat/escoles/ebm-els-galamons/


Ajuntamentdeteia