SERVEIS

 

Butlletí 151   [Febrer de 2024]

Benvolguts i benvolgudes, en aquesta  nova ocasió que se’m presenta per comunicar-me amb tots els convilatans, em plau reafirmar que el vostre Ajuntament emprèn l’any 2024 amb la il·lusió, la responsabilitat i el compromís renovats propis de l’any nou i que tant us mereixeu.

L’engeguem amb determinació i força procurant el millor per al municipi, havent aprovat els primers pressupostos del govern actual per executar nous projectes, d’una banda, i, de l’altra, per dur a terme les iniciatives i els programes ja iniciats durant el primer mig any del mandat. Per tal que esdevinguin òptims, hem ajustat els pressupostos a les necessitats

detectades al poble i als compromisos recollits en el Pla d’Acció Municipal 2023- 2027, segons les previsions d’ingressos i despeses que tindrem  enguany.

L’any 2024 inaugurarà també la malaurada fase d’emergència a causa de la sequera, amb restriccions més severes i mesures excepcionals per fer front a una escassetat hídrica que, segons les prediccions meteorològiques, no acabarà en els propers mesos. Actualment ens trobem en estat de preemergència, amb una dotació màxima de 210 litres per habitant i dia. Aquest escenari no comporta sacrificis als usuaris i usuàries, però exigeix mesures d’organització interna que estem disposant i aplicant des de l’Ajuntament. Per això, us demanem la màxima col·laboració per racionalitzar i reduir-ne el consum.

Properament entrarem una nova fase en què la dotació diària baixarà a 200 litres (emergència 1), 180 (emergència 2) i 160 litres (emergència 3). Són graus d’emergència que comportaran mesures de gestió cada cop més intenses i que anirem afrontant amb resiliència i en comunitat.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment i recordar-vos que les por- tes del meu despatx estan sempre obertes per a tothom
 

Ajuntamentdeteia