SERVEIS

 

Butlletí 150   [Novembre de 2023]

Salutació de l'alcaldessa

Al llarg d’aquests quatre mesos i escaig al capdavant del govern municipal he fet una immersió en els afers municipals per posar-me al dia de tots els projectes i per conèixer les condicions de treball i la situació de cada àrea de l’Ajuntament, algunes de les quals es troben sense prou personal i saturats de feina.

Per això, des del govern farem un esforç per corregir aquestes mancances i per posar-hi els recursos adients amb l’objectiu de millorar i ser més eficients com a administració pública.

Fins a la data, he realitzat 60 visites d’atenció a la ciutadania; he assistit a 24 actes de representació a Teià i 10 a fora del municipi; he mantingut més de 50 reunions amb els serveis adscrits a les regidories que encapçalo, a més d’altres departaments i entitats, i he assistit a diverses formacions que m’ajudaran a desenvolupar millor les funcions associades al càrrec.

Com veieu, avancem amb diligència en la bona direcció per optimitzar la gestió del dia a dia. En paral·lel a les qüestions quotidianes, el govern treballa perportar a terme el programa electoral de les dues forces que conformen la coalició, com ho demostra l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al mandat 2023-2027 i la seva presentació a la ciutadania en una audiència pública.  A tall d’exemple, esmentaré els primers projectes principals que tirarem endavant, com ara: l’adjudicació dels pisos de lloguer per a joves del poble, la construcció de l’skatepark a can Llaurador, la primera fase de les obres de la Molassa i les licitacions de les obres del bar de la piscina municipal i de la nau de la brigada.Tot i el gran esforç que comporta aquesta tasca, tinc el compromís i l’honor de treballar per tots els veïns i veïnes, a qui també vull aprofitar l’avinentesa per animar-vos a participar i gaudir de la Festa Major de Sant Martí!

 

Ajuntamentdeteia