SERVEIS

 

Butlletí 146   [agost 2022]

Vivim des de fa anys les conseqüencies del canvi climatic. Abordem un estiu amb molta sequera i climato- logia adversa, que ens ha situat durant setmanes en un nivell extrem de risc d’incendis forestals, amb activació del nivell Alfa 3 del Pla INFOCAT. Per aquest motiu i de mutu acord amb els altres municipis vallesans i maresmencs del Parc de la Serralada Litoral, hem hagut de tancar els accessos rodats i a peu al medi natural, coincidint amb l’onada de calor.

Es tracta d’una mesura de prevenció i seguretat, sobretot pensant en la vida de les persones en cas d’evacuació, que es complementa amb d’altres com el Pla de Prevenció d’Incendis (PPI)  amb participació de l’Ajuntament, l’ADF i la Diputació de Barcelona, els plans de gestió forestal de l’Associació de Propietaris Forestals i el manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions que anem fent any rere any des de la Regidoria de Medi Ambient.
Però l’estiu també  és cultura. Per tercer any consecutiu, el Centre Enoturistic i Arqueològic de Vallmora que ha rebut les visites de la consellera de Cultura i de les directores generals de Turisme i Patrimoni Cultural participa en el cicle Poesia i +. Per la seva part, els concerts de la Remor (i la Remoreta) comencen a recuperar el format prepande?mia. A mes del jardi de can Padellàs al propietari del qual n’agraïm la disponibilitat s’ha celebrat un concert de piano a can Barrera a càrrec del virtuós finalista del Concurs Internacional de Musica Maria Canals, el director del qual, Jordi Vivancos, va assistir a la descoberta de les plaques del nou carrer dedicat a aquesta pianista i pedagoga, a Sant Berger, per acord de ple adoptat per unanimitat.

 

Ajuntamentdeteia