SERVEIS

 

Butlletí 144   [Desembre de 2021]

Sortim d’una exitosa i participativa Festa Major deSant Martí, amb l’atractiu enginyós de la capa, i ens en- dinsem en els actes tradicionals de Nadal, Cap d’Any i Reis. I ho farem d’acord amb les normes de seguretat de Salut, perquè la Covid-19 continua afectant-nos.

En primer lloc, vull felicitar la Comissió de Festa Ma- jor i la Regidoria de Cultura per l’excel·lent organització. També vull traslladar l’enhorabona a la Comissió de Festes pel seu Tei de Plata 2021.

I, naturalment, a la doctora Maria Viózquez, Teianenca de l’any (un reconeixement que inclou l’equip del consultori local)  perla gestió acurada i propera a la gent durant la pandèmia.

Des d’aquest espai també em vull fer ressò d’una mala notícia: la fermesa de la nul·litat del POUM vigent des de 2016 després que el Tribunal Suprem no acceptés a tràmit el recurs de cassació interposat per la Generalitat, or- ganisme que en va aprovar definitivament el text refós.

Ara toca abordar la situació amb l’elaboració urgent d’unes Normes urbanístiques supletòries, que aprovarà el Govern de Catalunya, amb valor transitori i una durada màxima de tres anys, mentre es planifiquen el calendari i les actuacions per a un nou POUM que millori l’anterior. Al seu darrere hi havia un munt d’esforços i complicitats que se’n van en orris: des dels Serveis Tècnics, l’equip redactor i la Generalitat als diversos governs locals, els grups municipals i la ciutadania que hi va participar.

Haurem de vetllar per recuperar aquells esforços i la bona feina feta. Teià s’hi juga molt, sobretot des de la perspectiva de l’ordenació del territori, en harmonia amb el dret de l’habitatge protegit i una mobilitat i un creixement sostenibles.

 

Ajuntamentdeteia