Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Comunicació de crema

És el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrario silvícola....".  Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Aquesta norma afecta tot el territori de Catalunya.

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.

  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.

  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Per tant fins nou avís aquest tràmit no estarà disponible

Ajuntamentdeteia