Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives (LEPAR)

És la llicència que atorga l’Ajuntament per poder exercir activitats d’acord amb el previst al Decret 112/2010, de 31 d’agost, en establiments, espectacles i activitats recreatives.

Sol·licitud llicència prevista en el decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui posar en marxa una activitat prevista en el Decret 112/2010, de 31 d’agost

Quan?

Cal presentar instància de sol·licitud de llicència abans d’iniciar l’exercici de l’activitat.

Com es pot iniciar?

Sol·licitant la instància a les oficines municipals o bé baixar-la des d'aquesta pàgina.
A continuació caldrà personar-se al Servei de Recaptació de les oficines municipals per fer efectiu el pagament de la taxa.

Documents necessaris

Els que s'assenyalen al revers de la instància-sol·licitud

Preu

De conformitat amb les ordenances fiscals vigents, taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Els que s'assenyalen al revers de la instància-sol·licitud

Tramitar online

Podeu realitzar aquest tràmit online prement el botó

Ajuntamentdeteia