Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Sol·licitud subministrament d'aigua

Qui ho pot demanar?

El propietari o arrendatari de la vivenda.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al Registre municipal, adjuntant la documentació necessària segons calgui:
- Per a us domèstic: Llicència de Primera ocupació, cèdul·la d'habitabilitat i els butlletins de l'instal·lador.
- Provisional d'obres: Llicència d'obres.
- Per a us industrial o comercial: Llicència d'obertura del local o Llicència d'activitats.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia