Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Ocupació de la vía pública

Qui ho pot demanar?

El titular del permís d'obres o el constructor.

Quan?

En el moment en que sigui necessari ocupar la via pública amb algún tipus de material de construcció (Exemple: Sac de runa, contenidor, material d'obra,...).

Com es pot iniciar?

Sol·licitant la instància a les oficines municipals o bé baixar-la des d'aquesta pàgina.

A continuació caldrà personar-se al Servei de Recaptació de les oficines municipals per fer efectiu el pagament de la taxa.

Preu

El resultat del càlcul en funció del la via que s'ocupa, el temps d'ocupació, i els metres ocupats. Hi ha una tarifa mínima.

Temps de tramitació

Concessió immediata previ pagament de la taxa corresponent.

No cal aportar documentació.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia