Seu electrònica

Catàleg de tràmits

Canvi de domicili en els impostos

Qui ho pot demanar?

El titular dels impostos municipals.

Quan?

Quan s'ha fet un canvi de domicili i ja es pugui acreditar aportant algun document.

Com es pot iniciar?

Presentant instància al registre municipal i adjuntant un document que acrediti el canvi de domicili.

Preu

No té cap cost.

Temps de tramitació

De manera inmediata una vegada cursada la petició.

Document acreditatiu del canvi de domicili. Per exemple el DNI si ja està actualitzat o bé un Certificat d'empadronament.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia