Govern Obert

Animals de companyia

Catàleg de tràmits

Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al cens municipal per part de la persona propietària

Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Qui pot sol·licitar-ho?
Persones propietàries d'animals de companyia que tinguin els animals a Teià.

Com es fa?
Cal completar l'imprès de sol·licitud, al qual s'adjuntarà la documentació necessària, i cal que el signi la persona propietària.

L'imprès es presentarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) en el seguent horari:

De dilluns a divendres de 9h a 14 h.

Dijous a la tarda de 17 a 20 h

Normativa

Preu
Gratuït.

Alta

  • Sol·licitud d'alta al cens municipal d'animals de companyia: imprès en què es registraran les dades de l'animal de companyia i de la persona propietària.
  • Fotocòpia del DNI de la persona propietària.
  • Fotocòpia del document d'identificació de l'animal, signat per un veterinari o veterinària.
  • Si el gos és potencialment perillós, cal presentar la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Baixa o modificació de dades

  • Document d'actualització de dades del cens municipal d'animals de companyia.
  • En el cas de baixa per mort de l'animal, cal presentar un document justificatiu.

Instància a presentar presencialment

Ajuntamentdeteia