BASES PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS DE 2 PLACES DE TÈCNIC-A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS DE 2 PLACES DE TÈCNIC-A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, PERSONAL LABORAL FIX, RELATIVA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ DERIVADA DE LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT A L’OCUPACIÓ PUBLICA
pdf BASES DE LA CONVOCATÒRIA 362Kb Downloads: 632

BASES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU TEC. AUX. BIBLIOTECA .pdf

pdf MODEL D'INSTÀNCIA 120Kb Downloads: 643

INSTANCIA_CONCURS.pdf

pdf MODEL NORMALITZAT DE PRESENTACIÓ DE MÉRITS 160Kb Downloads: 621

PRESENTACIO_MERITS.pdf


Ajuntamentdeteia