BASES PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU-VA (SECRETARIA), PERSONAL LABORAL FIX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU-VA, PERSONAL LABORAL FIX, RELATIVA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ DERIVADA DE LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT A L’OCUPACIÓ PUBLICA
pdf BASES DE LA CONVOCATÒRIA 328Kb Downloads: 680

BASES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU AUX. ADM SECRETARIA CONCURS .pdf

pdf MODEL D'INSTÀNCIA 120Kb Downloads: 683

INSTANCIA_CONCURS.pdf

pdf MODEL NORMALITZAT DE PRESENTACIÓ DE MÉRITS 160Kb Downloads: 677

PRESENTACIO_MERITS.pdf


Ajuntamentdeteia