BASES PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU-VA (OAC), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT CONCURS D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU-VA, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, RELATIVA A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ DERIVADA DE LA LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT A L’OCUPACIÓ PUBLICA
pdf BASES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU AUX ADMINISTRATIVA OA 309Kb Downloads: 617

BASES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU AUX ADMINISTRATIVA OAC.pdf

pdf MODEL INSTÀNCIA 120Kb Downloads: 611

INSTANCIA_CONCURS.pdf

pdf MODEL NORMALITZAT DE PRESENTACIÓ DE MÉRITS 160Kb Downloads: 621

PRESENTACIO_MERITS.pdf


Ajuntamentdeteia