Entitats Municipals de Teià
Telèfons de contacte
id
44
Club Atlètic Teià
Torrent de Sant Berger, s/n
630 886 102
Teià
Club de futbol de les categories territorial catalana i veterans del Vallès-Maresme.

Ajuntamentdeteia