Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

La Junta de Govern Local és presidida per l'Alcaldessa i integrada per les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori.

Quan es celebra?

Els dijous a les 19 hores, excepte quan coincideix amb CI que passa a les 20 h - EXCEPTE AGOST

Composició de la Junta 

 

Competències de la Junta de Govern Local

Visualitzeu aqui les competències de la Junta de Govern Local

 
id
date time
2024-06-07 14:Jun:th 14:14:00
JGL 2024/19
16-05-2024
 

Ajuntamentdeteia