Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Òrgans Municipals


ÒRGANS DE GOVERN

COMPOSICIO DE LA CORPORACIÓ - PLE

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Composició del Ple

Nom

Cognom

Partit

 

Andreu

Bosch Rodoreda

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Montserrat

Riera Rojas

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Èrica

Busto Navarro

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Santiago

Albert Seseña

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Jordi

Casanovas Garcia

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Jordi

López Sánchez

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Olga

Parra Orzdaz

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Raül

Mínguez Nogués

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Francesc

Ribas Paris

JXCAT

(OPOSICIO)

Gemma

Rosell Duran

No adscrita

(OPOSICIO)

Núria

Andiñach Lladó

GT

(OPOSICIO)

David

Basi Limiñana

no adscrit

(OPOSICIO)

Joaquín

Roca Agost

PSC

(OPOSICIO)

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta  de  Govern  Local  és  presidida  per  l'Alcalde  i  integrada  per  les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori.

Composició de la Junta

(Resolució 394/2015, de 16 de juny)

Sra. Montserrat Riera Rojas

Sr.  Santiago Albert Seseña

Sra Èrica Busto Navarro

Sra Merè Alòs Lladó

COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.

Composició de les Comissions Informatives

Comissió Informativa: Àrea 1.- - Gestió Econòmica: Hisenda, Governació, Promoció Econòmica.

Vocals titulars:

Sra Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsXCatalunya

Sra. Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr David Basi Limiñana, regidor no adscrit

Sr. Joaquim Roca Agost, en representació del grup municipal PSC

Comissió Informativa: Àrea 2.- Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura, Joventut i Esports.

Vocals titulars:

Sr Jordi López en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Gemma Rosell, regidora no adscrita

Sra. Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr David Basi Limiñana, regidor no adscrit

Sr. Joaquim Roca Agost, en representació del grup municipal PSC

Comissió Informativa: Àrea 3.- Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, urbanisme, Patrimoni Històric, Mobilitat i Serveis Municipals.

Vocals titulars:

Sr Andreu Bosch, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Gemma Rosell, regidora no adscrita

Sra. Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr David Basi Limiñana, regidor no adscrit

Sr. Joaquim Roca Agost, en representació del grup municipal PSC

Comissió Informativa: Àrea 4.- Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Cooperació.

Vocals titulars:

Sra Mercè Alòs, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Gemma Rosell, regidora no adscrita

Sra. Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr David Basi Limiñana,  regidor no adscrit

Sr. Joaquim Roca Agost, en representació del grup municipal PSC
 

Suplents:

Sra Èrica Busto en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

COMISSIONS ESPECIALS

El Ple de l’Ajuntament de Teià va aprovar en data 1 de juliol 2015 la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.

Comissió Especial de Comptes

Sra Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal JuntsXCatalunya

Sra. Núria Andinyach Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr David Basi Limiñana, regidor no adscrit

Sr. Joaquim Roca Agost, en representació del grup municipal PSC

Planning de les sessions ordinàries

Juntes de Govern 

Els  dijous a les 19 hores, excepte quan coincideix amb CI que passa a les 20 h - EXCEPTE AGOST

Plens

El 3r dijous dels mesos de GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE, NOVEMBRE

Comissions informatives

  • Area 1 – Gestió Econòmica: El 2n dimarts de cada mes a les 20 h
  • Area 2  - Participació: El 2n dimarts de cada mes a les: 19 h
  • Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions: El 2n dimarts de cada mes a les 18 h
  • Àrea 3 – Territori i Sostenibilitat  El 2n dijous de cada mes a les: 19 h
  • Àrea 4  Atenció a les persones:    El 2n dijous de cada mes a les: 18 h

Ajuntamentdeteia