Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2017 de l’agència de l’habitatge de catalunya

Resolució GAH/786/2017, de 12 d’abril
QUI LA POT DEMANAR

S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer ( no superior a 600€) i els ingressos de la renda de la unitat de convivència.

Per saber els requisits i la documentació requerida podeu consultar la pàgina web:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=1

IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ
L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un límit màxim de 2400 € anuals.


TERMINI PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ
Fins el 19 de juny de 2017
docx Informació Subvencions pagament lloguer 2017 27Kb Downloads: 2,249

DOC

pdf Sol·licitud Subvenció Pagament Lloguer 2017 971Kb Downloads: 2,225

PDF

pdf sol·licitud transferència bancària 214Kb Downloads: 2,136

sollicitudZtransfernciaZbancria.pdf


Ajuntamentdeteia