Ajuntament de Teià

Informació Institucional

Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc

Gestió econòmica
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana

Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos

Subvencions a entitats locals 2022. Convocatòria

 L’objecte de les presents bases és complementar l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Teià.

Les subvencions sol·licitades hauran de respondre a un dels dos objectes següents:

a) Funcionament propi de l’entitat
b) Programes o activitats que dugui a terme la mateixa.

Ambdós han d’ajustar-se a les finalitats de la convocatòria específica de cada àrea.

pdf Bases subvencions entitats 143Kb Downloads: 904

01-2022 - BASES SUBVENCIONS.pdf

docx ENTITATS ESPORTIVES 416Kb Downloads: 824

03-fitxes SUBVENCIONS 2022 - ENTITATS ESPORTIVES.docx

docx ENTITATS CULTURALS 418Kb Downloads: 806

03-SUBVENCIONS 2022 - ENTITATS CULTURALS.docx

docx ENTITATS EDUCATIVES 286Kb Downloads: 832

03-SUBVENCIONS 2022 - ENTITATS EDUCATIVES.docx

docx ENTITATS GENT GRAN 120Kb Downloads: 690

03-SUBVENCIONS 2022 ENTITATS GENT GRAN.docx


Ajuntamentdeteia