caenfrdeites

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2022

Imprimir correu electrònic

 INGRESSOS

ECON DESCRIPCIO Previsió inicial
1 Impostos directes  4.076.168,012
2 Impostos indirectes.  455.000,003
3  Taxes, preus públics i altres ingressos. 1.050.798,724
4 Transferències corrents.  1.868.366,915
5 Ingressos patrimonials. 49.500,007
7 Transferències de capital 500.093,549
9 Passius financers. 1.375.000,00
     
  TOTAL:

9.374.927,18

DESPESES

Econ

DESCRIPCIO

Crèdit inicial

 
1 DESPESES DE PERSONAL. 3.213.946,36  
 2  DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  3.640.711,22  
3 DESPESES FINANCERES 25.000,00  
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 390.582,34  
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES
IMPREVISTOS
28.351,63  
6 INVERSIONS REALS 2.010.835,63  
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 5.500,00  
9 PASSIUS FINANCERS.RENTS. 60.000,00  
       
  TOTAL  9.374.927,18  

 

preupost22


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites