Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2023

Imprimir correu electrònic

Atenció:
el pressupost general de l'ajuntament de Teià per al 2024 va ser aprovat en el passaT ple de 25 de gener i resta a l'espera de la seva aprovació definitiva a partir del 7 de febrer. 
Podeu llegir la notícia aqui

INGRESSOS

Capítols

Ingressos

Previsions inicials

1

Impostos directes

3.997.434,72

2

Impostos indirectes

420.000,00

3

Taxes i altres ingressos

1.042.195,76

4

Transferències corrents

2.145.878,91

5

Ingressos patrimonials

58.250,00

 

Op.corrents

7.663.759,39

6

Alienació inversions reals

0,00 

7

Transferències de capital

194.870,54

 

Altres op. no financeres

194.870,54

 

Op. no financeres

7.858.629,93

8

Actius financers

0

9

Passius financers

1.379.430,41

 

Op.financeres

1.379.430,41

TOTAL

9.238.060,34


DESPESES

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

1

Despeses Personal

3.333.621,43

2

Despeses en Béns i Serveis

3.860.024,56

3

Despeses financeres

25.000,00

4

Transferències corrents

350.778,87

5

Fons de contingència

28.834,53

 

Op.corrents

7.598.259,39

6

Inversions reals

1.579.800,95

7

Transferències de capital

0,00

 

Altres op. no financeres

1.579.800,95

 

Op. no financeres

9.178.060,34

8

Actius financers

0

9

Passius financers

60.000,00

 

Op.financeres

60.000,00

TOTAL

9.238.060,34

 

preupost22


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat